Tips og Hints » Security By Obscurity

Security by Obscurity fungerer ikke! Dygtige angribere skal nok gennemskue jeres mærkelige ændringer, f.eks. at flytte en service til en anden lokation i filsystemet.

Men det tager tid at opdage og gennemskue, så måske er det alligevel værd, at lave en "halv" løsning.